اگر صفحه را درست نمی‌بینید اینجا را کلیک کنید

افتخاری: اگر گشت ارشاد نیازمند اصلاح است باید قانونگذاری کنیم/ فرهنگ‌سازی وظیفه پلیس نیست