اگر صفحه را درست نمی‌بینید اینجا را کلیک کنید

آمریکا دو مسئول سنندجی را به فهرست تحریم‌ها اضافه کرد