اگر صفحه را درست نمی‌بینید اینجا را کلیک کنید

شهرداری تهران مجوز انتشار ۳۵ هزار میلیارد ریال اوراق مالی- اسلامی را گرفت