اگر صفحه را درست نمی‌بینید اینجا را کلیک کنید

دوئل تارتار و زارع برنده نداشت