اگر صفحه را درست نمی‌بینید اینجا را کلیک کنید

خشکسالی از آنچه در آیینه می‌بینیم به ما نزدیکتر است