اگر صفحه را درست نمی‌بینید اینجا را کلیک کنید

مرکز مشاوره کارآفرینی با همکاری بنیاد نخبگان اردبیل و جهاد دانشگاهی راه‌اندازی می‌شود