اگر صفحه را درست نمی‌بینید اینجا را کلیک کنید

نشست  بررسی راه کارهای مولدسازی دارائی‌های دولت برگزار می شود