اگر صفحه را درست نمی‌بینید اینجا را کلیک کنید

امیرعبداللهیان: در مورد تبادل سفرا منتظر یک اقدام خوب درباره قرآن کریم در سوئد هستیم