اگر صفحه را درست نمی‌بینید اینجا را کلیک کنید

وزیر بهداشت: ۹۹ درصد داروهای مورد نیاز در داخل کشور تولید می شود