اگر صفحه را درست نمی‌بینید اینجا را کلیک کنید

وحیدی: کمیسیون تحقیق وظیفه پیگیری خسارات مردم در اغتشاشات اخیر را برعهده دارد