اگر صفحه را درست نمی‌بینید اینجا را کلیک کنید

نرخ کشف شده دلار در مرکز مبادله بدون تغییر نسبت به اواخر سال گذشته