اگر صفحه را درست نمی‌بینید اینجا را کلیک کنید

یک محروم روی دست ساکت الهامی برای بازی با پرسپولیس