اگر صفحه را درست نمی‌بینید اینجا را کلیک کنید

حشمت مهاجرانی حرف اول و آخر را می‌زد/ نمی‌توان از تیم ملی انتظار صعود داشت