اگر صفحه را درست نمی‌بینید اینجا را کلیک کنید

تکلیف فدراسیون شطرنج امروز مشخص می‌شود؟