اگر صفحه را درست نمی‌بینید اینجا را کلیک کنید

عبدالملکی: مردمی کردن و جهانی کردن مناطق آزاد دو راهبرد اصلی دولت/ واگذاری ۵ هزار قطعه زمین به جوانان قشمی انجام شده است