اگر صفحه را درست نمی‌بینید اینجا را کلیک کنید

اجرای طرح پیش بینی بازی ایران و آمریکا در ایستگاه تئاتر شهر