اگر صفحه را درست نمی‌بینید اینجا را کلیک کنید

سامانه بومی هوشمندسازی ایستگاه‌های تقلیل فشار گاز به دست جهادگران زنجانی تولید شد