اگر صفحه را درست نمی‌بینید اینجا را کلیک کنید

پخش روایی نمایشی منطق الطیر عطار در « از سی مرغ تا سیمرغ» از رادیو فرهنگ