اگر صفحه را درست نمی‌بینید اینجا را کلیک کنید

حکیم: سرقت سرزمین فلسطینیان باید متوقف شود