اگر صفحه را درست نمی‌بینید اینجا را کلیک کنید

کاترهام هم وارد برقی سازی شد