فروش قطعات هیدروکنفروش صفر تا صد تجهیزات پزشکی | …سررسید و سالنامه اختصاصی | نشر …شرکت خدمات ضد عفونی پاک نهاد

با ابقای لودریان در سمت وزیر خارجه؛ 
اعضای جدید دولت فرانسه معرفی شدند