ارائه انواع دستگاه حضور و غیابفروش ویژه دستگاه تصفیه آبمیگلرد کامپوزیتخرید پیچ و مهره صنعتی ساختمانی …

حاتم قادری: حاکمان مردم را به چشم رمه می‌بینند نه شهروند/خاتمی باور به شعار جامعه مدنی نداشت/امکان حفظ تمامیت ارضی در آینده ضعیف است