آیا کاهش ارزش لیر باعث ارزانی تور‌های استانبول می‌شود؟