نمایندگی فروش و تعمیرات کانن مرکز …نمایندگی تعمیرات لوازم خانگی ال …بهترین آموزشگاه زباناسپری لکه بر فرش و موکت و مبل دکتردیاری

در پی ترور کارشناس امنیتی برجسته؛ 
الکاظمی به محدود کردن سلاح به ارتش عراق متعهد شد/