ساخت تابلوهای نما و نوسازی ساختماننوسازی و بازسازیتولیدی سردنده کوثرنمایندگی فروش و تعمیرات کانن مرکز …

گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل: 
ترور سردار سلیمانی مغایر با قوانین بین‌المللی و منشور سازمان ملل متحد است