آموزش تخصصی تنبک در تهرانپارسفرفورژهآموزش صفر تا صد حسابداری ویژه بازار …آموزش خصوصی و مشاوره کارشناسی بدنه …

توضیحات رییس بنیاد مستضعفان درباره بازپس گیری املاک این نهاد؛ 
فتاح: ملک ما را محترمانه تخلیه کنند