تسمه حمل بارساخت قالب لاستیکانواع عایق سیم و کابلدستگاه قلاویززنی

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی:
اصحاب رسانه همواره شرایط سختی را داشته و دارند