فرچه غلطکیسال نو مبارک - عسل مدادستگاه بسته بندیهدایای تبلیغاتی مدیرگیفت

گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس نشان می‌دهد: 
آمار دقیقی از حوادث کاری که در معادن رخ می‌دهد، نیست/ سامانه‌ای برای ثبت حوادث معدن ایجاد شود