جزئیات یارانه لوازم خانگی؛ ۱۰ تا ۳۰ میلیون تومان خرید کنید