تولید دستگاه های صنیعتی و آزمایشگاهی …ورق میلگرد لوله الومینیوم الیاژی …باطری ساز سیار مکانیک سیار امداد …دکتر امین رضا چلبیانلو جراح و دندانپزشک …

فزایش نرخ‌‌های سود تصویب شد