اگر صفحه را درست نمی‌بینید اینجا را کلیک کنید

معاون رییس جمهور: مجوز تخریب برای متروپل پیش بینی شده است