تولید دستگاه های صنیعتی و آزمایشگاهی …جذب مدرس انگلیسی، آلمانی، ترکی …دستگاه بسته بندیتدوین طرح توجیهی تسکوشاپ

شکست در فضای تحریف واقعیت‌ها به شکست در برابر تحریم‌ها منجر می‌شود