انتقاد آیت الله نوری همدانی به گرانی‌ها/ امروز مردم از گرانی در رنج و فشار هستند

انتقاد آیت الله نوری همدانی به گرانی‌ها/ امروز مردم از گرانی در رنج و فشار هستند