حمل و نقل زمینی شهرستان بار تهرانساخت قالب لاستیکلیزر بدن تاچ بیوتی مدلTB1755نصب آنتن مرکزی و معمولی و گردون

عبدالباری عطوان مطرح کرد: 
هدف اصلی تحولات لبنان ضربه زدن به محور مقاومت است