اگر صفحه را درست نمی‌بینید اینجا را کلیک کنید

اژه‌ای: مسئولین و غیرمسئولین درباره گرانی‌ها کلی‌گویی نکنند