اگر صفحه را درست نمی‌بینید اینجا را کلیک کنید

وزیری که زورش نمی‌رسد و ظهور یک قهرمان برای حل مشکل!