آموزشگاه زبان های خارجی پردیسانآموزشگاه موسیقی آوایش در تهرانپارسفروش لوله مقواییقفسه فروشگاهی سبد دستی میز چک اوت …

به دلیل رعایت نکردن پروتکل‌های بهداشتی؛ 
یک شعبه بانک در شوشتر پلمب شد