افزایش باورنکردنی قیمت خودرو در روز مذاکرات وین؛ پراید رکورد زد

افزایش باورنکردنی قیمت خودرو در روز مذاکرات وین؛ پراید رکورد زد