باطری ساز سیار مکانیک سیار امداد …گیت کنترل ترددجذب مدرس انگلیسی، آلمانی، ترکی …تولید و عرضه محصولات یکبار مصرفی …

در گیری دو نماینده در صحن علنی مجلس و تهدید به کشتن!