دکتر امین رضا چلبیانلو جراح و دندانپزشک …تعمیر تلویزیون ال جیتعمیر کولر گازی،سرویس کولر گازی،نصب …مبلمان آمفی تئاتر،رض کو

ظریفیان: کرونا در اختلاف‌های سیاسی یک توقف کوتاه ایجاد کرد