برس سیمیتابلوسازی ساخت انواع تابلو تبلیغاتیآموزش آلمانی با اشتارتن ویر( Starten …پرینتر چاپ کارت,پرینتر چاپ کارت …

دولت؛ مدعی در برابر مردم، منفعل در برابر کرونا