رک ایستاده 42 یونیت عمق 100 با …آموزش آلمانی با اشتارتن ویر( Starten …بلبرينگ انصاريآهن آلات الوندفلز (تعطیلات بازاست)

حمله کیهان به آیت الله هاشمی: مذاکره با آمریکا را تابوشکنی می‌دانست و از آن خوشحال بود