مرگ دلخراش افسر ارشد پلیس راه هنگام هدایت اتومبیل‌ها