ارائه کلیه خدمات حسابداری مالی …صندلی امفی تئاتر لوکس مدل R-640 …باطری ساز سیار مکانیک سیار امداد …کنترل از راه دور وسایل برقی با …

در نهمین جلسه رسیدگی به اتهامات طبری عنوان شد؛ 
نقش یکی از متهمان متواری در شناسایی طعمه در شبکه طبری