دانش‌آموزانِ ثبت‌نام نکرده در شاد احراز هویت نمی‌شوند