آموزشگاه زبان چینی شرق تهرانمدرس و مترجم زبان پرتغالیبهترین آموزشگاه زبان آلمانیبسته های آمادگی و جزوات و سوالات …

توسط انتشارات صدای معاصر؛ 
دومین ترجمه کتاب بولتون برای چاپ آماده می‌شود