تعمیر تلویزیون ال جینصب آنتن مرکزی و معمولی و گردونبورس + آموزش اصولی= سودپالس اکسیمتر کانتک مدل CMS50D

حملات جنگنده‌های رژیم صهیونیستی به نوار غزه