اسپری لکه بر فرش و موکت و مبل دکتردیاریوام آزاد(خودرو) سرمایه آزاد(مسکونی …نمایندگی فروش و تعمیرات کانن مرکز …تعمیرات لوازم خانگی

گزارش تصویری: پرتاب نخستین ماهواره نظامی جمهوری اسلامی ایران توسط سپاه