شرکت سرورنگکاراگاه خصوصی تهران ۴۴۵۳۹۱۳۶ …ترمینال شهیدکلانتری باربری عدل …باشگاه مشتریان با امکانات ویژه …

با هدف مهار همه‌گیری کرونا انجام می‌شود؛ 
آغاز سال تحصیلی جدید در مکزیک با آموزش تلویزیونی