فروش تجهیزات پزشکی - تجهیز مراکز …فروش قطعات پلیمری خودروفروشگاه کامپیوتر اول استوک : مرکز …فروش کارتن پستی

استاندار بیروت حادثه روی داده را با بمباران اتمی هیروشیما و ناکازاکی مقایسه کرد